Platební podmínky

Objednávka a cena kupní smlouvy


Náklady vzniklé kupujícím při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (náklady na připojení k internetu, náklady na telefonní hovory), hradí kupující sám.
Kupující potvrzuje zboží, které nakupuje: • prostřednictvím vašeho zákaznického účtu, ověřené v předchozím obchodě v internetovém obchodě, • vyplněné objednávky bez licence.
Při zadávání objednávek a nákupu zboží, počtu kusů zboží, způsobu platby a doručení.
Předběžné objednávky jsou kupujícímu umožněné kontrolovat a omezit údaje, které lze objednat vložil. Objednávka odešle kupující prodávajícímu kliknutím na tlačítko OBJEDNAT; údaje uvedené v objednávce jsou prodávajícím považovány za očekávané. Podmínkou platnosti objednávky je vyplnění všech povinných údajů v objednávkovém formuláři a rezervaci kupujícího o tom, že se zobrazí s obchodními podmínkami.


Neprodleně po obdržení objednávky zašle kupujícímu potvrzení o obdržení objednávky na emailovou poštu, obdrží kupující při objednávce zadal. Toto je automatické a nepovažné sezení za smlouvy. Přílohou oznámení jsou aktuální obchodní podmínky prodávajícího. Kupní smlouva je uzavřena až po přijetí objednávky prodávajícím. Oznámení o přijetí objednávky je doručeno na emailovou adresu kupujícího. Neprodleně po obdržení objednávky zašle kupujícímu potvrzení o obdržení objednávky na emailovou poštu, obdrží kupující při objednávce zadal. Toto oznámení se týká se smlouvy o smlouvě. Přílohou oznámení jsou aktuální obchodní podmínky prodávajícího. Kupní smlouva je uzavřena s objednávkou na emailovou poštu kupující.V případě, že máte zájem o rezervaci v případě, že kupujete potenciální kupce, zašlete kupujícímu na jeho emailovou adresu pozměněnou nabídku. Pozitivní nabídka se vztahuje na nový návrh kupní smlouvy a kupní smlouvy je v takovém případě uzavřená smlouva kupující o přijetí této nabídky prodávající na jeho emailovou poštu uvedená v těchto obchodních podmínkách.
Všechny objednávky přijaté prodávajícím jsou závazné. Kupující může zrušit objednávku, žádný není kupujícímu doručeno oznámení o přijetí objednávky prodávajícím. Kupující může zrušit objednávku telefonicky na telefonní číslo nebo e-mail prodávajícího uvedený v těchto obchodních podmínkách.
V případě, že se jedná o zjevné technické riziko na straně prodávajícího při zobrazení ceny zboží v internetovém obchodě, nebo v průběhu objednání, není prodávající povinen dodat kupujícímu zboží za účelem získání zjevně chybné ceny ani v případě, že kupujícímu byla zaslána kreditní karta o obdržení objednávky podle těchto obchodních podmínek. Prodávající upozorňuje na to, že nemá zbytečný odkladu a zašle kupujícímu na jeho emailovou poštu pozměněnou nabídku. 
Pozvaná nabídka se vztahuje na nový návrh kupní smlouvy a kupní smlouvy je v takovém případě uzavřena žádost o přijetí kupujícího na emailovou poštu prodávajícího.


Důkazy tržeb


Podle zákona č. 112/2016 Sb., O důkazech tržeb, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Zákon o důkazech tržeb“), je prodávající povinen vystavit kupujícímu účtenku. Pravděpodobně je povinen zaevidovat přímoou tržbu u správce daně on-line; v případě výpadku zařízení nejpozději do 48 hodin.
Prodávající vystavuje účtenky podle zákonů o důchodu v elektronické podobě zasílané e-mailem nebo v papírové podobě v účasti na zvolené platební metodice a kontrole přepravy.


Vlastný účet


Na základě registrace kupujícího prokázáno v internetovém obchodě může kupující přistupovat do vašeho zákaznického účtu. Ze svého zákaznického účtu je možné zakoupit objednávání zboží. Kupující může objednat zboží bez registrace.


Při registraci do zákaznického účtu a při objednání zboží je kupující povinně uvádět správné a pravdivé všechny údaje. Údaje jsou uvedeny v uživatelském účtu, který je kupující při uložení jejich uložené povinné aktualizace. Údaje uvedené kupujícím v zákaznickém účtu a při objednání zboží jsou prodávajícím považovány za důležité.


Přístup k zákaznickému účtu je zabezpečen uživatelským jménem a heslem. Kupující je povinen oznámit mlčenlivost, hledat informace týkající se přístupu k jeho zákaznickému účtu. Prodávající nenese odpovědnost za případné zneužití zákaznického účtu třetích osob.
Kupující není oprávněné povolit použití zákaznického účtu třetíím osobám.


Prodávající může zrušit kreditní účet, a to zejména v případě, kdy má kupující svůj majetkový účet nevyužívající, či v případě, kdy kupující poruší své závazky z kupní smlouvy a tyto obchodní podmínky.


Kupující bere na vědomí, že je k dispozici účet, který je možné nepřímo, a to zejména s ohledem na hardwarové a softwarové vybavení prodávajícího, popř. nutnou kontrolou hardwarového a softwarového vybavení třetích osob.


Právo na odstoupení od smlouvy


Je-li kupní smlouva uzavřena pomocí zařízení komunikace na dálku, má spotřebitel v souladu s ustanovením § 1829 odst. 1 písm. 1 OZ právo bez udání důvodu odstoupení od smlouvy do 14 dní od obdržení zboží.


Odstoupení od kupní smlouvy může být prodávajícím ve lhůtě uvedené v přechodném období, a spotřebitelem v něm lze zjistit, že se jedná o smlouvu s ideálními údaji o počtu objednávek, nákupem dat a případně číslem účtu pro vrácení peněz.


Pro odstoupení od kupní smlouvy může spotřebitel získat přímo vzorový poskytovaný prodávajícím. 


Odstoupení od kupní smlouvy může uživatel odesílatele mimo jiné na adresu sídla nebo provozovny prodávajícího nebo na poštu prostřednictvím elektronické pošty prodávajícího.


V případě, že je možné využít výhodných platebních transakcí, které jsou k dispozici, mohou být použity i jiné finanční prostředky, které jsou k dispozici. 14 dnů od odstoupení od kupní smlouvy spotřebitelům, a to k tomu, že je možné nakupovat od spotřebitele přijal, když spotřebitel neurčí jinak. Prodávající je taktéž oprávněné zpětné obdržení spotřebitele již při vrácení zboží spotřebitelem či jiným způsobem, zda je spotřebitelem souhlasí a nevznikne tím spotřebiteli další náklady. 


Odstraní-li spotřebitel od kupní smlouvy, prodávající není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky spotřebiteli dříve, než mu spotřebitelské zboží vrátí nebo prokáže, že zboží prodávajícímu odeslal.


Ustanovení OZ o odstoupení od smlouvy ve lhůtě 14 dnů dle § 1829 odst. 1 písm. 1 OZ nie je možné chápat jako možnost bezplatného zapůjčení zboží. Spotřebitel v případě využití práva na odstoupení od smlouvy do 14 dní od obdržení zboží dle § 1829 odst. 1 písm. 1 OZ musí prodávajícímu do 14 dnů od odstoupení od smlouvy vydat vše, co na základě dotčené smlouvy obdrží, a to včetně např. dárků. Pokud to není možné (např. V mezidobíním zboží zničeno nebo spotřebováno), je možné, že spotřebitelé ušetří peněžitou náhradu jako protihodnotu toho, kdo již může být vydáno. 


Pokud je vrácené zboží poškozeno, může se prodávající uplatnit na spotřebitelském právu na náhradu škody a započíst svůj nárok na vrácenou kupní cenu a vrátit tak spotřebiteli takto sníženou kupní cenu podle § 1833 OZ.


Právo na odstoupení od smlouvy spotřebitel nemá žádné možné v. § 1837 občanského zákoníku.


Prodávající je oprávněný odstoupit od kupní smlouvy z důvodu vyprodání zásob, nedostupnosti zboží, podpory při výrobě, dovozce prodeje a dodání zboží. Prodávající bezplatný nákup kupujícího prostředníka emailové adresy v objednávce a vrácení do 14 dní od oznámení o odstoupení od kupní smlouvy všechny peněžní prostředky včetně nákladů na doručení, které odečte na základě smlouvy přijaté, a to až k příjemcům, kteří přímo určují kupujícího.


Práva a povinnosti z vadného plnění


Jakost při převzetí


Není možné získat zboží v době, kdy kupující věc získat, koupit (např. Nemá sjednané nebo oprávněně očekávané vlastnosti, nehodí se k obvyklému nebo sjednanému účelu, není kompletní, neodpovídá jeho množství, míra, hmotnost, nebo jak se neodpovídá zákonnému, smluvnímu nebo i předsmluvním parametrům), můžete se obrátit na zboží, za které prodávající odpovídá.


Kupující spotřebitelé mohou využít prodávajícího k použití jako dárek pro dvě osoby od obdržení zboží podle toho, kdo má nárok na nárok na odstranění vady nebo na přiměřenou slevu z ceny; není-li k povaze vady neúměrné (zejména nelze-li vadu odstranit bez zbytečného odkladu), použít žádost o dodání nových věcí bez vad nebo nové nezávislé bez vad, omezit-li se pouze na tento účel.


Není-li oprava nebo výměna zboží možná, na základě odstoupení od smlouvy může kupující spotřebitel požadovat vrácení kupní ceny v plné výši.


Projeví se v průběhu několika měsíců od převzetí zboží kupujícího spotřebitele, má za to, že věc byla vadná již při obdržení.


Prodávající není povinen kupující spotřebitele vyhovět, pokud prokáže, že kupující spotřebitel nemá kupující spotřebitele před vězením zboží věděl nebo ji sám způsobil.


U prodávaného zboží zboží prodávající neodpovídá za to, že máte nějaké dosavadní možnosti nebo opotřebení. U věcí prodávajících za nízkou cenu prodávajících neodpovídá za vadu, pro každou nižší cenu sjednána. Místo práva na výměnu má kupující spotřebitel v těchto případech právo na přiměřenou slevu.


Zákonná práva z vad


Kupující spotřebitel je oprávněn uplatnit právo zbožím, kteří mají nárok na spotřební zboží v době dvaceti čtyř měsíců od obdržení


Kupující podnikatel je oprávněn uplatnit právo z vady, mít věc při přechodu nebezpečí škody na kupujícím, být se projeví až později. Právo kupujícího podnikatele založit i vada brzy vzniklá, stejná prodávající způsob, jak narušit své povinnosti.


Kupující je povinen oznámit, že nemá žádné zbytečné odklady, kteří jsou schopni včasné prohlídky a dostatečné péče očekávat.


V této lhůtě je kupující spotřebitel oprávněn uplatnit reklamaci a podle svých možností požádat o pomoc v případě, že způsobuje porušení smlouvy (bez ohledu na to, jde-li o vadu, kterou má odstranit či neodstranitelnou):

  • odstranění vady dodávání nových věcí bez vady nebo dodávání chybějících věcí;
  • ohrožuje vady opravou;
  • přiměřenou slevu z kupních cen,
  • vrácení kupní ceny na základě odstoupení od smlouvy

Podstatné je vaše porušení smlouvy, na které je poškozena smlouva již při uzavření smlouvy věděla nebo musela vědět, že by druhá strana smlouvu neuzavřela, kde by toto porušení předvídala.
Ujednání, které znamená nepodstatné porušení smluv (bez ohledu na to, jde-li o vadu, aby nedošlo k zneužití), má kupující spotřebitel nárok na odstranění vady, která není uspokojivá z kupní ceny.


Vyskytla-li se možnost zneužití (třetí reklamace pro vhodné závody nebo čtvrtiny pro vaše závady) nebo má zboží větší počet vad (názory tři vady mohou), může kupující spotřebitel uplatnit právo na slevu z kupních cen, vyměnit zboží nebo odstoupit od smlouvy.
Prodávající neodpovídá za to, že došlo k běžnému opotřebení nebo nedodržení kontaktu k použití.